Prezentacija linearni prostori 2011

Linearni prostori 2011.
Prostorna instalacija u galeriji „Singidunum“

Prezentacija u okviru pratećeg programa 43. majske izložba ULUPUDS-a „Kreativna košnica“
Prezentacija samostalne izložbe / prostorne instalacije

Galerija „Žad“, 1. jun 2011
Muzej primenjene umetnosti, Beograd

Koncept ove prostorne instalacije je bila intervencija u prostoru galerije pomoću zategnutih kanapa kao osnovnog materijala, a namera autora je bila da za vreme trajanja izložbe spontano transformiše, odnosno razvija instalaciju. U toku rada na instalaciji autor je dokumentovao proces, a zatim je taj materijal koristio u video radu koji je za vreme trajanja izložbe dopunjavan, razvijan i neprekidno prikazivan. Ovaj rad je bio prikazan u okviru prezentacije.

Date: 1. jun 2011