Znak knjižare u Jugoslovenskom dramskom pozorištu

u okviru dizajna osnovnog vizuelnog identiteta.

Znak

Plakat knjižžare.
Tehnika štampe: Sito štampa
Format: B2