Samostalna izložba grafičkog dizajna Konstantina I. Petrovića

Galerija „Singidunum“, Beograd
Knez Mihailova 40
14–24. avgusta 2007. godine

Izložba grafičkog dizajna Konstantina I. Petrovića
Izložba je bila održana u Beogradu, u galeriji „Singidunum“ od 14. do 24. avgusta 2007. godine. Na izložbi su bili prikazani radovi i projekti iz perioda od 1982. do 2007. godine.

Postavku su činili segmenti iz produkcije autora sa naglaskom na novije radove, prikaz posebnih projekata („Linearni prostori“ itd.), radovi iz oblasti fotografije, crteži, grafike i video rad pod nazivom „Skica?“. Radovi su bili prikazivani u formi digitalno odštampanih eksponata (formata) na zidovima galerije i video snimaka. Prikazane su i najranije skice i radovi izvedeni uz pomoć računara.

Video rad „Skica?“ fokusira se na pojam skice u odnosu na razvoj alata (IT tehnologija) i opšteg profesionalnog i društvenog (komunikacijskog) konteksta, tj. kao odnos tradicionalnog „zanatskog“ razvoja ideja (crteža) na papiru i direktnog unosa u računar ili drugi uređaj. Rad je služio kao vizuelni povod za razmišljanje u kontekstu održane izložbe.

Prikaz posebnih i tekućih projekata