Samostalna izložba / prostorna instalacija
Linearni prostori 2011
Konstantin I. Petrović

Galerija „Singidunum“, Beograd
Knez Mihailova 40
23. februar – 3. mart 2011. godine

Konstantin I. Petrović – izložba / prostorna instalacija

Instalacija / samostalna izložba „Linearni prostori 2011“ zasnivala se na ličnom projektu koji je autor započeo 1984. godine pod opštim nazivom „Linearni prostori“.

Iz kataloga:
„Kombinujući zategnute kanape (kao osnovni materijal) i svetlo, autor u različitim prostorima stvara drugačije vizuelne doživljaje. Ponekad i sami posetioci otkrivaju nove ambijente, ali se autorova ideja prvenstveno oslanja na formiranje ambijenata za lično istraživanje, na višestruke lične vizure kroz fotografije i kasnije video zapise. Od nekoliko instalacija, manjih maketa te uz korišćenje drugih materijala, autor kroz objektiv stalno traga za drugačijim osnovama koje služe kao polazište za nove ideje i projekte.

U novije vreme autor sve više istražuje nove tehnološke aspekte i mogućnosti interpretacije.“
……………………… …

O „Linearnim prostorima 2011“

Koncept ove prostorne instalacije je bila intervencija u prostoru galerije pomoću zategnutih kanapa, a namera autora je da tokom trajanja izložbe spontano transformiše odnosno razvija instalaciju.

Primarni ciljevi projekta zasnivaju se na tezi da je moguća višestruka vizuelna nadgradnja ili interpretacija koja počiva na jednostavnim materijalima i resursima te da jedan detalj, vizura ili kadar mogu pokrenuti sledeći ciklus razmišljanja i doživljaja.

Tokom rada na instalaciji autor je dokumentovao proces, a zatim je taj materijal koristio u video radovima koji su se tokom izložbe dopunjavali, razvijali i neprekidno prikazivali.

U okviru instalacije prikazivala se kratka istorija linearnih prostora od 1984. godine i nova autorova produkcija.

Integralni deo izložbe predstavljao je segment autorovog veb sajta koji je kontinuirano (dnevno) dopunjavan prikazom razvoja i transformacijom izložbe/instalacije kroz fotografije i video materijali, pa su se preko interneta mogli pratiti i razvoj instalacije i radovi realizovani na samoj izložbi/instalaciji.