Publikacija „Priručnik za specijalističku obuku u veštinama medijacije između oštećenog i maloletnog učinioca“

Izgled naslovne i karakteristične unutrašne strane
Format: A4
Tehnika štampe: Ofset