Publikacija „Prava deteta i maloletničko pravosuđe – odabrani međunarodni instrumenti“

Izgled naslovnih strana i karakteristične unutrašnje strane
Set od šest publikacija

Formati:
A4
Tehnika štampe:
Ofset