Publikacija „Priprema seminara za obuku savetnika za DPST

(Dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV) – vodič za trenere“

Izgled naslovne i četiri karakteristične unutrašnje strane
Format: A4

Publikacija „Priručnik za DPST – za savetnike i trenere savetnika“

(Dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV)”

Izgled naslovne i četiri karakteristične unutrašnje strane
Format: A5
Tehnika štampe: Ofset