Publikacija „Deca iz etnički marginalizovanih sredina – modul obuke nastavnika za primenu metoda aktivnog učenja/nastave“ (uputstvo za voditelje seminara)

Izgled naslovne i četiri karakteristične unutrašnje strane
Format: A4
Tehnika štampe: Ofset