„Maska 40“

  • Naziv rada: „Maska 40“
  • Tehnika Tuš
  • Godina: 2008