Dizajn Kalendara Radio Beograda 2 za 2021. godinu

  • Prednja (naslovna) strana i dva unutrašnja lista Format: 47 x 63 cm / Ofset štampa
  • ,