„Maska 34“

  • Naziv rada: „Maska 34“
  • Tehnika Tuš
  • Godina: 2008