Publikacija „Vodič za osnovno i specijalizovano zbrinjavanje novorođenčeta“

Izgled naslovne i karakteristične unutrašnje strane

Podaci:
Format: A5
Tehnika štampe: Ofset