Opis i razvoj projekta – instalacije i istraživanja

Projekat „Linearni prostori“ od 1984. godine do danas
Razvoj autorskog projekta

 

Instalacija/projekat „Linearni prostori“ zasniva se na ličnom projektu koji je autor započeo 1984. godine pod opštim nazivom „Linearni prostori“. Prvu verziju instalacije je autor postavio na svojoj izložbi „Izložba rock fotografije i dizajna“ u Osijeku (Studentski centar, Centar mladih – glazbena radionica) 1982. godine. Od 1984 autor koristi naziv „Linearni prostori“.

Koristeći zategnute kanape (kao osnovni materijal) i svetlo, autor u različitim prostorima stvara drugačije vizuelne doživljaje. Ponekad i sami gledaoci otkrivaju nove ambijente, mada je autorova ideja prvenstveno formiranje ambijenata za lično istraživanje, za višestruke lične vizure kroz fotografije i video zapise. Od nekoliko instalacija, manjih maketa, kao i uz korišćenje drugih materijala (sličnih osnovnih/pravolinijskih formi), autor kroz objektiv stalno traga za drugačijim osnovama koje služe kao polazište/okidač za nove ideje, projekte i eksperimente.

Neki od ciljeva ovih postavki menjali su se u zavisnosti od mesta, vrste i faze trenutnog istraživanja ili okolnosti.

Instalacija je tokom vremena postavljana na raznim mestima, kao samostalni projekat ili kao projekat paralelan sa drugim projektima/događajima/manifestacijama, odnosno kao samostalni projekat u okviru nekog drugog projekta, procesa ili programa.

U novije vreme autor često koristi različite geometrijske forme pravih linija, uglavnom na manjim maketama/kompozicijama koje služe i kao polazište za snimanje fotografija i video radova.

Neki od ciljeva:
• Redefinisanje (dizajniranje ) prostora na jednostavan način za raznovrsne aktivnosti i ciljeve
• Lično istraživanje kroz fotografiju i video radove
• Okidač za nove ideje i eksperimente
• U zavisnosti od situacije – interakcija sa posetiocima/publikom

Projekat se kontinuirano odvija do danas.

Odabrani radovi iz projekta „Linearni prostori“

Ranije faze projekta su bile potpisivane na sledeći način:
– opštim nazivom i brojem (1 do 3),
– vrstom ili/i brojem rada,
– godinom realizacije.

Taj način potpisivanja je zatim promenjen, pa su sve sledeće faze projekta potpisivane ovako:
– opštim nazivom i godinom realizacije,
– vrstom ili/i rednim brojem rada (svake godine početni broj je 1).

Prikazani radovi se dele na dve osnovne grupe:
– radovi grupisani prema izgledu instalacije (ili makete), kao vizuelni dokument i/ili kao interpretacija/doživljaj autora;

– radovi nastali na osnovu instalacije/postavke, tj. detalji koji postoje kao samostalni rad ili mogu da posluže kao osnova, polazište ili okidač za dalji razvoj (ideje, projekta ili eksperimenta).