Biografija

Sažeta profesionalna biografija, odabrani projekti, prezentacije i samostalne izložbe

 

Sažeta profesionalna biografija

Konstantin I. Petrović je rođen u Beogradu 1961. godine. Završio je Fakultet primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu (Katedra za arhitekturu i dizajn – Produkt dizajn) i stekao zvanje diplomiranog dizajnera. Član je Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS) od 1989. godine. Živi i radi u Beogradu.

Od početka osamdesetih godina bavi se grafičkim dizajnom i fotografijom i radi znakove, omote za ploče, promotivne fotografije, plakate i scenografije za koncerte. Osim toga, inicira i realizuje različita grupna umetnička dešavanja i promocije ili učestvuje u njihovoj realizaciji, a radio je i za kulturne institucije.

Tokom druge polovine osamdesetih godina eksperimentiše sa fotografijom i prostornim postavkama-instalacijama (linearni prostori i dr.), kao dizajner radi za Dom omladine Beograda u nizu manifestacija i projekata, a sarađuje i sa reklamnim agencijama kao grafički dizajner. Od tada se intenzivno zanima za različite aspekte upotrebe računara u vizuelnim medijima. Sarađivao je i sa reklamnim agencijama kao dizajner i konsultant.

Godine 1990. koncipira i u galeriji Doma omladine Beograda realizuje kolektivnu izložbu/radionicu pod nazivom „COMPUDESIGN – Izložba mogućnosti“ u sklopu „B programa“ projekta BGDeSIGN, a u okviru Dizajn sekcije ULUPUDS-a. Sama izložba/radionica bila je vezana za upotrebu računara i primenu informacionih tehnologija u procesu stvaranja.

Povezanost sa IT sektorom intenzivira tokom devedesetih godina sarađujući sa nekoliko računarskih firmi kao dizajner, konsultant i saradnik u programima obuke. Takođe, radi kao dizajner na samostalnim projektima.

Krajem devedesetih godina i dalje deluje kao samostalni dizajner i konsultant, radeći plakate, letke, brošure i publikacije, kao i veb sajtove.

U novije vreme bavi se grafičkom dizajnom i konsultantskim poslom za domaće i međunarodne klijente radeći plakate, letke, brošure i publikacije. Povremeno radi i grafičke segmente za veb sajtove.

U poslednje vreme se intenzivnije bavi dizajnom stručnih publikacija, izveštaja i dizajnom pakovanja. Između ostalog, trenutno najviše sarađuje sa jednom farmaceutskom kompanijom kao Dizajn direktor na vizuelnom identitetu, razvoju proizvoda i online platformi.

Trenutno pored grafičkog / komunikacijskog dizajna nastavlja da istražuje razne forme umetnickog izražavanja i delovanja kroz nove eksperimente u svom osnovnom dugorocnom (Ličnom) prostornom projektu “Linearni prostori”.

Imao je 3 samostalne izložbe i 2 veće instalacije.

Izlagao je na 22 kolektivne izložbe.

Dobitnik je godišnje nagrade ULUPUDS-a za stvaralaštvo 2004. i 2007. godine.

Odabrani projekti, prezentacije i samostalne izložbe

• Instalacija „Linearni prostori br. 3“
• COMPUDESIGN – Izložba mogućnosti
• Prezentacija u okviru pratećeg programa 42. majske izložba ULUPUDS-a „Harmonija 2010“
• Prezentacija u okviru pratećeg programa 43. majske izložba ULUPUDS-a „Kreativna košnica“
• Prezentacija u okviru izložbe Dizajn sekcije ULUPUDS-a „OMNI DESIGN“ kao deo programa BelgradeDesignWeek-a BDW DIZAJN PREMIERES
• Samostalna izložba 2007. godine
• Samostalna izložba 2011. godine