Publikacija „Zaštita deteta od zlostavljanja i zanemarivanja – primena opšteg protokola“

(ilustracija i dizajn)

Izgled naslovne i četiri karakteristične unutrašnje strane
Format: A5
Tehnika štampe: Ofset